Magi & humor XL

När publiken når ett antal på 200 personer och uppåt så rekommenderas denna lite större show med betydligt större magiska nummer. Samma sköna mix av magi och humor med mycket publikinteraktion. Här ställs naturligtvis högre krav på scen, ljud och ljus. Denna show anlitas främst vid större företagsevent och till olika galor.

Jimmy-Pigalle